Biológia – Az élőlények változatossága – 10. A; 2017-2018

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; március 5.; május 11.

Dolgozatkor vagy órán bekért hiányosan vezetett füzet órai munka elégtelent jelent.

 

Feladatok

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/aOZ07xxF7bWrhqdb2

Gyakorlás:

1. (Mikrobiológia): https://goo.gl/forms/YygcDurZHcNOMpw52

2. (Állatrendszertan, Etológia): https://goo.gl/forms/wZ0RhRjpO80R9KcM2

3. Növényhatározás: https://goo.gl/forms/r8vvfipjP3nCIWIX2

4. Gyakorlás – Növénytan: https://goo.gl/forms/8JBYXTTZRWZeuom63

 

TZ / röpdolgozat:

Állati szövetek felismerése: https://goo.gl/forms/SelU9yRLtmcPNDD32

Biol10/1A: https://goo.gl/forms/lnQzgJDZnkrzbNfy1

Biol10/1B: https://goo.gl/forms/rMscrEUrvqji630C3

Biol10/1C: https://goo.gl/forms/nZ6bcEGAiCDnlqXf1

Biológia 10/2A: https://goo.gl/forms/kf5KYHxhsDTYzUi72

Biológia 10/2B: https://goo.gl/forms/81aS4O1khlBxZIps2

Fajfelismerés - állatok 1: https://goo.gl/forms/KWQ79a3NWThJNBMi2

Fajfelismerés – Rovarok (Állatok 2): https://goo.gl/forms/K5por6KmXZPTYK2D3

Kisdolgozat 1 Madarak: https://goo.gl/forms/cTNTshEzTe01X50U2

Fajfelismerés – Állatok 3 (halak, kétéltűek, hüllők): https://goo.gl/forms/bnNvP4iRYeT17C6m1

Fajfelismerés – Állatok 4 (madarak): https://goo.gl/forms/1lDw6C5Nexs238Si2

Fajfelismerés – Állatok 5 (emlősök): https://goo.gl/forms/lYIbylJyhig53o3s2

Fajfelismerés – Növények, gombák: https://goo.gl/forms/JpcacrHGMBHogF9I2

 

Szorgalmi feladatok:

Külön beadható egyéni vagy kiscsoportos feladat:

Házi dolgozat lehetőségek, kutatás: Az élővilág egy rendszertani egységéről; Egy fajról; Állatok, vagy növények teste és életműködése; Gombák; Az állatok viselkedése (etológia) témáiból

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom: (Tankönyv)

Gál Béla (2017): Biológia 10. Mozaik Kiadó, Szeged – digitális változat, ábrák, animációk, videók a könyvhöz: www.tkr.hu

PPT

 

Ajánlott irodalom, filmek:

Az órákon ismertetettek.

Fahatározó mobilalkalmazás: http://www.fataj.hu/2018/05/151/201805151_FaBook.php

 

Lehetőségek:

Verseny: http://www.kitaibelverseny.hu/https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak (11-12. o.)

Érettségi: http://www.mandics.hu/erettseg-bio.htm        http://gergelytibor.hu/irasbeli/kozep/kozep.html       http://gergelytibor.hu/irasbeli/emelt/emelt.html

Legközelebbi egyetemi Biológia tanszék: http://ttk.nyme.hu/blgi/Lapok/Home.aspx / https://sek.elte.hu/biologia

Felvételi tájékoztatók: https://www.felvi.hu/

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPraem, MSc

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral.

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend       Filmklub         Premo-face

 

Kezdőlap >