Biológia – A sejt és az ember biológiája – 11. A; 2018-2019

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; március 5.; május 14.

Dolgozatkor vagy órán bekért hiányosan vezetett füzet órai munka elégtelent jelent.

 

Google kurzus: http://classroom.google.com/ – Kurzus kódja: xsvcbarhttps://classroom.google.com/c/ODA3MTc0ODE4M1pa

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/HkOpbx1KicwQ1obR2 (kitöltendő az 1. órán)

 

TZ / röpdolgozat:

(Ismétlés) Fajfelismerés – Növények, gombák: https://goo.gl/forms/JpcacrHGMBHogF9I2

 

Szorgalmi feladatok:

Külön beadható egyéni vagy kiscsoportos feladat:

Házi dolgozat lehetőségek, kutatás: Sejttan, Biokémia, (Biotechnológia, Géntechnológia, Bioetika), Anatómia, Élettan, (Szabályozás, Idegrendszer, Hormonrendszer, Keringési rendszer, Táplálkozás, Légzés, Kültakaró, Mozgás, Kiválasztás, Szaporodás, Egyedfejlődés), Egészségtan témákban

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom: (Tankönyv)

Gál Béla (2017): Biológia 11. Mozaik Kiadó, Szeged – digitális változat, ábrák, animációk, videók a könyvhöz: www.tkr.hu

PPT (11. o.)

 

Ajánlott irodalom, filmek:

Az órákon ismertetettek.

Könyvek elektronikus változata: https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPkiadvany.php?f=BIO&a=TTB

10. o.

11. o.

12. o.

Feladatgyűjtemény

Érettségizőknek 1.

Érettségizőknek 2.

Fogalmak, szómagyarázatok érettségihez

PPT (10. o.)

OFI - Biológia

Kémia (érettségihez): https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPkiadvany.php?f=KEM&a=TTK (9, 10, mf, 11-12, fgy)

OFI - Kémia

 

Lehetőségek:

Verseny: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak (11-12. o.)

Érettségi: http://www.mandics.hu/erettseg-bio.htm        http://gergelytibor.hu/irasbeli/kozep/kozep.html       http://gergelytibor.hu/irasbeli/emelt/emelt.html

Legközelebbi egyetemi Biológia tanszék: https://sek.elte.hu/biologia

Felvételi tájékoztatók: https://www.felvi.hu/

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPræm, MSc

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral.

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend       Filmklub         Premo-face

 

Kezdőlap >