Biológia – Életközösségek biológiája, evolúció, öröklődés – 12. A; 2019-2020

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 15.; december 10.; április 7.

 

Google kurzus: http://classroom.google.com/ – Kurzus kódja: q9fel0r

Bemutatkozás: (kitöltendő az 1. órán)

 

Szorgalmi feladatok:

Külön beadható egyéni vagy kiscsoportos feladat:

Házi dolgozat lehetőségek, kutatás: Genetika, Ökológia, Életközösségek, Társulások, Evolúció, Bioszféra, Környezetvédelem, Természetvédelem, Ökoetika, Bioetika, Egyház és tudomány, Teremtés és evolúció

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom: (Tankönyv)

Gál Béla (2018): Biológia 12. Mozaik Kiadó, Szeged – digitális változat, ábrák, animációk, videók a könyvhöz: www.tkr.hu

PPT (12. o.)

 

Ajánlott irodalom, filmek:

Az órákon ismertetettek.

Könyvek elektronikus változata: OFI - Biológia

PPT (10. o.)

PPT (11. o.)

Kémia (érettségihez): OFI - Kémia

 

Lehetőségek:

Verseny: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak (11-12. o.)

Érettségi: http://www.mandics.hu/erettseg-bio.htm        http://gergelytibor.hu/irasbeli/kozep/kozep.html       http://gergelytibor.hu/irasbeli/emelt/emelt.html

Legközelebbi egyetemi Biológia tanszék: https://sek.elte.hu/biologia

Felvételi tájékoztatók: https://www.felvi.hu/

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPræm, MSc

e-mail: gergelyopraem @ cserkesz.hu

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral.

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend       Filmklub         Premo-face

 

Kezdőlap >