Hittan – Egyháztörténelem 10. C, 10. D; 2017-2018.

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat véletlenszerűen.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; március 5.; május 11.

Bármikor kérdezhető (számon kérhető) évszámok (októbertől): Milánói ediktum, I. Niceai Zsinat, Konstantinápolyi zsinat, Mohamed futása*, Nagy Károly császárrá koronázása, Keleti egyházszakadás, A premontrei rend alapítása, Avignoni fogság, A reformáció kezdete, Trienti Zsinat, Taizé-i mozgalom elindítása, II. vatikáni zsinat. + Magyar évszámok (a később bejelentett időponttól): Szent István uralkodása, Szent László király uralkodása, Tatárjárás, Nándorfehérvári győzelem, Mohácsi csata, Buda török kézen, Türelmi rendelet, Gimnáziumunk megnyitása, Az egyházi iskolák államosítása, Mindszenty bíboros letartóztatása, Szerzetesrendek feloszlatása, Rendszerváltás, Pápalátogatások.

Szorgalmi feladat:

Házi dolgozat (2-5 oldal): Egy szent élete / Az Egyház jövője (saját gondolatok, milyen lesz, milyennek kellene lennie az Egyháznak, mit kell tennünk – mit kell tennem Egyházamért…)

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

     

Feladatok

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/aOZ07xxF7bWrhqdb2

Kötelező feladat: Interjú a plébánosommal. Leadandó: 2017.12.17-ig, a https://goo.gl/forms/mMnA55eiRSx71dRi2 kérdőív kitöltése.

Gyakorlás: https://goo.gl/forms/ugw8uC9lAO1v0x6I3

Óra eleji kérdések - Keresztes hadjáratok: https://goo.gl/forms/QQun9x9wbl9Yd83k2

 

TZ:

10/1F: https://goo.gl/forms/DZKVMsCJTTIBeBpt2

10/1L: https://goo.gl/forms/56HHTqAt3wNcMBnD2

10/2F: https://goo.gl/forms/jqGn34VEIlpZ1lWG2

10/2L: https://goo.gl/forms/15yuUGtxJXdRuqe82

Pótdolgozat 10/2P: https://goo.gl/forms/UbFsring5QYQ99to2

10/3F: https://goo.gl/forms/IFlPnaH9oVjbzD6e2

10/3L: https://goo.gl/forms/O8qtxlE3h3QgDaKn1

10/4F: https://goo.gl/forms/7TzcoLtJwQbxcb1v1

10/4L: https://goo.gl/forms/kqt709PfpZv2dvZC3

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom:

Nemes György – Nemes Rita – Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Szent István Társulat, Budapest, 2012.

PPTk

 

Ajánlott irodalom:

dr. Tuba Iván: Az üdvösség története. Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest, 2003.

Pusztai László: Ismerem enyéimet… Márton Áron Kiadó, Budapest, 2003.

+ Az órán ajánlottak.

 

Ajánlott filmek:

Ben Hur

Ágoston – A végső igazság nyomában

István a király

Sacra corona

Szent Norbert

Mennyei királyság

Napfivér, holdnővér

Legyetek jók, ha tudtok

A menyországot választom

Luther

Szent Rita

Bíbor és fekete

Karol

Teréz anya

A tartótiszt

A Vatikán belülről

Buenos Aires-től a Vatikánig

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPraem, SThB

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral (egyeztetés szerint, hétfőn, vagy kedden délután a rendházban).

Bérmálási felkészítő: Jelentkezési lap - Szombathely

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend       Filmklub         Premo-face

Nyitott kapuk rendünkben: www.opraem.hu         http://www.premontreinoverek.hu/

Kezdőlap >