Hittan 10. – Bibliaismeret, Egyháztörténelem – 10. D; 2018-2019

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; március 5.; május 14.

Dolgozatkor vagy órán bekért hiányosan vezetett füzet órai munka elégtelent jelent.

Bármikor (ha már tanultuk) kérdezhető fontosfogalmak: (Hamarosan lesznek.)

Bármikor kérdezhető (számon kérhető) évszámok (a jelzett időponttól): Milánói ediktum, I. Niceai Zsinat, Konstantinápolyi zsinat, Mohamed futása*, Nagy Károly császárrá koronázása, Keleti egyházszakadás, A premontrei rend alapítása, Avignoni fogság, A reformáció kezdete, Trienti Zsinat, Taizé-i mozgalom elindítása, II. vatikáni zsinat. + Magyar évszámok (a később bejelentett időponttól): Szent István uralkodása, Szent László király uralkodása, Tatárjárás, Nándorfehérvári győzelem, Mohácsi csata, Buda török kézen, Türelmi rendelet, Gimnáziumunk megnyitása, Az egyházi iskolák államosítása, Mindszenty bíboros letartóztatása, Szerzetesrendek feloszlatása, Rendszerváltás, Pápalátogatások.

Szorgalmi feladat:

Külön beadható kiscsoportos feladat: bibliai jelenet (bibliodráma) kb. 5 perces hangjáték, vagy film. A munkát 5 fős csoportokban kell elvégezni, a filmen egy kivételével mindenkinek látszódnia kell, a hangjátékban minden tag hangjának szerepelnie kell…

Házidolgozat lehetőségek:

Egy bibliai személyről

Egy bibliai történetről

Egy bibliai könyv írójáról

Egy Bibliáról szóló könyv bemutatása

Egy bibliai film elemzése

Házi dolgozat (2-5 oldal): Egy szent élete / Az Egyház jövője (saját gondolatok, milyen lesz, milyennek kellene lennie az Egyháznak, mit kell tennünk – mit kell tennem Egyházamért…)

 

Google kurzus: https://classroom.google.com – Kurzus kódja: y60aci1 – https://classroom.google.com/c/MTc1MzQ1OTgwODNa

 

TZ / röpdolgozat:

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/HkOpbx1KicwQ1obR2 (kitöltendő az 1. órán)

 

Szorgalmi feladatok:

Külön beadható egyéni vagy kiscsoportos feladat:

Házi dolgozat lehetőségek, kutatás: Biblia könyvei; Egyháztörténelem, eseményei, korszakai, személyei témákban.

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom: (Tankönyv)

Biblia (Teljes Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás hordozható változatban; a csütörtöki órákra honi kell)

http://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=1

     Bibolkat: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.bibolkat&hl=hu

     IPhone: https://itunes.apple.com/hu/app/biblia-magyar/id327344718?mt=8

     Windows: http://windowsphoneapk.com/APK_BibOlKa-Uj-forditasu-Biblia_Windows-Phone.html

Székely János: Bibliaismeret – Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára (Szent István Társulat)

Nemes György – Nemes Rita – Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Szent István Társulat, Budapest, 2012.

 

PPT

 

Ajánlott irodalom:

dr. Tuba Iván: Az üdvösség története. Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest, 2003.

Pusztai László: Ismerem enyéimet… Márton Áron Kiadó, Budapest, 2003.

+ Az órán ajánlottak.

 

Ajánlott irodalom:

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

+ Az órán ajánlottak.

 

Ajánlott filmek:

Kinyilatkoztatás, Szentírás: Éli könyve

Bibliai filmek: Noé, Ábrahám, Jákob, Egyiptom hercege, Dávid király, Salamon, Egy éjszaka a királlyal, A Názáreti Jézus, Jézus, Péter a kőszikla, Ben Hur, Szent Pál, Mária Jézus anyja, A passió, …

Egyháztörténelem: …

Hit: Ellopott nyár, Nyitott szemmel, A jövő kezdete

 

Lehetőségek:

Érettségi: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/katolikus_hittan_vk.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/katolikus_hittan_vl.pdf

Felvételi tájékoztatók: https://www.felvi.hu/

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPræm, SThB, MEd

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral.

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend       Filmklub         Premo-face

 

Kezdőlap >