Hittan – Dogmatika, Erkölcstan 11. A, 11. C, 11. D; 2018-2019.

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; március 5.; május 14.

Dolgozatkor vagy órán bekért hiányosan vezetett füzet órai munka elégtelent jelent.

Bármikor (ha már tanultuk) kérdezhető fontos fogalmak’: Hiszekegy, keresztények, sugalmazás, dogma, dogmatika, teológus, egyházdoktor, ateizmus, agnoszticizmus, pogány panteizmus, indifferentizmus, Isten neve, Mihály neve, imádás, politeizmus, monolatria, monoteizmus, szent, transzcendens, immanens, trinitológia, deizmus, materialista, monista, dualista, angelológia, krisztológia, apollinarizmus, nesztorianizmus, monofizitizmus, monoteléta eretnekség, mariológia, pneumatológia, ekkléziológia, charitológia, 7 szentség, eszkatológia, parúzia, különítélet, ; erkölcs, erkölcstan, lelkiismeret, beszámíthatóság (a bűné), természettörvény (természetes erkölcsi törvény), érzület, bűn, halálos bűn, bocsánatos bűn, erény, hivatás, okkultizmus, spiritizmus, mágia, New Age; Tízparancsolat, Főparancs.

 

Google kurzus: https://classroom.google.com

Kurzus kódja:

11. A: si5qrk – https://classroom.google.com/c/MTc1OTc0NTM3NDZa

11. C: rauwquhttps://classroom.google.com/c/MTc1OTcxNTQ2NjJa

11. D: wts097 – https://classroom.google.com/w/MTc1Mzg3MTY2NjRa/t/all

 

TZ / röpdolgozat:

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/HkOpbx1KicwQ1obR2 (kitöltendő az 1. órán)

 

Interjú a plébánosommal. Leadandó: a https://goo.gl/forms/mMnA55eiRSx71dRi2 kérdőív kitöltése.

Gyakorlás: https://goo.gl/forms/XMfXJi893DVzvmw82

Óra végi kérdések 5. par.: https://goo.gl/forms/CBQL5WLbyYHluzev1

Feladat 6. par.: https://goo.gl/forms/aSHDPeWoi4MLgzRu1

 

TZ:

11/1F: https://goo.gl/forms/tq9jn1m38hjtuVSb2

11/1L: https://goo.gl/forms/UrdTmNUnNqF44G7i1

11/2F: https://goo.gl/forms/8sC60zI5skuIkyB12

11/2L: https://goo.gl/forms/qr8p2JLAOyjYzZG93

Pótdolgozat 11/2P: https://goo.gl/forms/5MDp2z41zIZeONJy1

11/3F: https://goo.gl/forms/3mA2NSIDO1rMlGSV2

11/3L: https://goo.gl/forms/thjW8pL43GD63yZ32

11/4F: https://goo.gl/forms/gQmupKye38hL0z3y2

11/4L: https://goo.gl/forms/qxBoF1QOgRf7cL8H3

 

Szorgalmi feladatok:

Külön beadható kiscsoportos feladat: kb. 5 perces hangjáték, vagy film egy erényről. A munkát 5 fős csoportokban kell elvégezni, a filmen egy kivételével a tagok mindenkinek látszódnia kell, a hangjátékban minden tag hangjának szerepelnie kell… Beadható valamilyen olvasható adathordozón.

Házi dolgozat lehetőségek:

Miért szeretem az Egyházat… /Milyen Egyházat szeretnék (megújulási javaslatok a 21. századra)

Kétségeim és bizonyosságaim az Egyház tanításával, hitemmel kapcsolatban (2-3 oldal)

5-10 oldal, egy erényről… Beadható kézzel írva, vagy e-mail-ben (A4, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz, 2,5 cm-es margó)..

Erkölcsös-e a mai ember, illetve a mai társadalom…

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom: (Tankönyv)

Nemes György – Nemes Rita – Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan (Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára) Szent István Társulat, 2011                     A könyv képei            www.hittansuli.hu

Dr. Theodor Bovet: Felette nagy titok (3. TZ-re)

Bioetikai útmutató (4. TZ-re)

+ az órákon ismertetettek.

PPTk

 

Ajánlott irodalom:

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

Dr. Jelenits István: Katolikus dogmatika

Dr. Tuba Iván: A katolikus hit rendszere

Dr. Jelenits István: Katolikus erkölcstan. Katolikus Iskolák Főhatósága, Budapest, 1996 /

Dr. Tuba Iván: Keresztény erkölcstan. Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest, 1998 /

Kamarás István: Erkölcstan. Krónika Nova, Budapest, 2001

Kamarás István: Erkölcstan Szöveggyűjtemény. Krónika Nova, Budapest, 2001

Carlo Fiore: A fiatalok etikája. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2002

Carlo Fiore: A fiatalok etikája 2. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2005…

Carlo Fiore: A fiatalok Tízparancsolata. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2005.

Tomka Ferenc: Biztos út. Szent István Társulat, 2010         A könyv bololdala

Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége

 

Ajánlott / kötelező filmek:

Lelkiismeret: Szemvillanás alatt

Szabadakarat: Az emlékek őre

Hit: Ellopott nyár, Nyitott szemmel, Séta a múltba, A legfontosabb döntés (>>), Isten a vádlottak padján, Végtelen hit, A rítus

Hivatás: Kóristák (>>), Babette lakomája (>>)

Szekták (>>)

Más vallások; okkultizmus: Egy guru vagy Jézus (>>)

Család: Az eskü (>>)

Ne ölj: Éberség

Kábítószer: Egy kosaras naplója

Eutanázia: Nincs csillapíthatatlan fájdalom (>>)

Szexualitás, párválasztás, házasság: A szerelem hormonjai (>>), A szex sokkal több ennél (>>), Nászfrász (>>), Fireproof / Tűzbiztos házasság (>>)

Anyagi javak: Lopott idő

Igazság: Láncra vert igazság

Bioetika: GaTTaCa, Hibrid

Politika: Charlie Wilson háborúja

Gazdaság-etika: Krízispont

Környezet-etika: Home

hittansuli.hu filmjei

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPraem, MSc, SThB

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: egyeztetés szerint

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Csoportos vagy egyéni beszélgetés a tanárral (egyeztetés szerint, hétfőn, vagy kedden délután a rendházban).

Bérmálási felkészítő: Jelentkezési lap - Szombathely

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend         Filmklub         Premo-face

Nyitott kapuk rendünkben: www.opraem.hu              http://www.premontreinoverek.hu/

Kezdőlap >