Hittan – Liturgika és alapvető hittan – 12. C, 12. D; 2018-2019.               

 

Követelmények:

Részvétel az órán, odafigyelve, nem zavarva (vélemény, kérdés).

Tanulás, átgondolás.

Feladatok teljesítése, esetenként házi feladat.

Szóbeli felelet, röpdolgozat bármikor.

Témazáró dolgozatok: kb. október 16.; december 11.; április 9.

Dolgozatkor vagy órán bekért hiányosan vezetett füzet órai munka elégtelent jelent.

Szorgalmi feladat: Házi dolgozat – 1-2 oldal

Hitemről…

Teremtés és evolúció http://uj.katolikus.hu/csatolt/dr_freund_tamas_eloadasa.mp3

Isten létének bizonyítékai: Csodák, Esetleges lét, Rend a világban, Boldogságvágy, Lelkiismeret

Lehetőség: kiselőadás egyeztetés szerint.

 

Google kurzus: https://classroom.google.com

Kurzus kódja:

12. C: n77mzbo – https://classroom.google.com/c/MTc1MzYwOTY4MTVa

12. D: 4iggmd – https://classroom.google.com/c/MTc1Mzk1ODk5NDha

 

TZ / röpdolgozat:

Bemutatkozás: https://goo.gl/forms/HkOpbx1KicwQ1obR2 (kitöltendő az 1. órán)

 

Értékelés:

Jegyek súlyozott átlaga.

 

Kötelező irodalom:

Pákozdi István – Illéssy Mátyás – Gallay Lászlóné: Liturgika és alapvető hittan, Szent István Társulat, Budapest, 2012 (www.hittansuli.hu)

Találkozás a kereszténységgel (Tomka Ferenc) http://www.ppek.hu/k458.htm / http://talalkozas.katolikus.hu/

 

Ajánlott irodalom:

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

Szentírás http://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=1

Dr. Tuba Iván: A keresztény hit megalapozása és védelme. Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest, 2000.      

http://www.sapientia.hu/old/jegyzet/funda_2.html

Alapvető hittan (Katolikus Középiskolai Főhatóság)

Hitünk és életünk (OHB – Szent István Társulat) http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=465

saját jegyzetek

 

Lehetőségek:

Érettségi: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/katolikus_hittan_vk.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/katolikus_hittan_vl.pdf

Felvételi tájékoztatók: https://www.felvi.hu/

 

Ajánlott filmek:

Kinyilatkoztatás, Szentírás: Éli könyve

Hit: Ellopott nyár, Nyitott szemmel, A jövő kezdete, Ritus

Halál: Ha eljön Joe Black

Igazság: Láncravert igazság

Jézus: Da Vinci kód (és dekód)

Egyház (és ember): Kétely

Szabadakarat és szeretet: Az emlékek őre

 

Tanár:

Szár Gyula Gergely OPraem, MEd, SThB

e-mail: gergelyopraem @ gmail.com

„fogadóóra”: hétköznap délután (illetve egyeztetés szerint)

 

Tervezett további lehetőségek (érdeklődni lehet a tanárnál):

Cserkészet      PremoTV        Premontrei Világi Harmadrend            Filmklub         Premo-face

Nyitott kapuk rendünkben: www.opraem.hu              http://www.premontreinoverek.hu/

Kezdőlap >