Iskolalelkészi Szolgálat – Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Elérhetőségek

Jelentkezés programokra

 

Tanároknak, munkatársaknak

 

Diákoknak:

Gyónás, lelki kísérés

Programok

Zsolozsma

Szentmise

Déli ima

Bérmálási, szentségi felkészítők

Elsőáldozási, (keresztelési) felkészítők

Ifi Alpha

Tanuljunk imádkozni

Hittan szakkör

Filozófia szakkör

Filmklub

Cserkészet

PremoTV

Premontrei Világi Harmadrend (17+)

 

Hittankönyvek

Lelki irodalom

Szerzetes a gimnáziumban (cikk)

Vallási kérdőív

Lelki kuponok

 

Premo-face

Premontrei Öregdiákok

Liturgikus zenei szolgálat

Ministráns és felolvasói szolgálat

 

További lehetőségek

 

Gimnázium

Kezdőlap

 

(Érvényes volt: 2019.09.03-ig)

 

Gimnáziumunkban egy főállású atya foglakozik a lelkiség ügyeivel. Keresd bátran, ha úgy érzed, jó lenne egy gyónás, lelki beszélgetés, itt az ideje, hogy még közelebb kerülj Istenhez, Egyházhoz, Krisztus tanításához: a szeretethez!

 

A 2016-2017-es tanévtől a Csornai Apát megbízott egy szerzetes atyát Gimnáziumunkban az iskolalelkészi teendők ellátásával.

Feladata a szeretetből fakadó evangelizáció szolgálata, az intézmény egyházi jellegének, arculatának, szellemiségének erősítése; a lelkiséggel kapcsolatos programok szervezése, teendők ellátása.

Legfontosabb talán az, hogy rendelkezésre álljon lelkészként az iskola munkatársai, diákjai és akár a szülők számára is. Küldetése, hogy az így rábízottak minél közelebb kerüljenek Istenhez, Egyházhoz, boldogsághoz, üdvösséghez.

 

Elérhetőségei:

Szár Gyula Gergely OPraem

Iroda: A Kápolnával szemben a földszinten (a Tanári Iroda folyosóján)

Iskolai hivatalos e-mail: gyula.gergely @ szentnorbert.hu

E-mail: gergelyopraem @ cserkesz.hu

Honlap: http://szgyg.uw.hu

MozaNapló: Szár Gyula Gergely

Facebook: https://www.facebook.com/szgyg

Cím: Premontrei Rendház: 1. emelet 10. (Fő tér 13. - Csengő: Gergely)

 

Tevékenységei a következőkben nyilvánulnak meg:

 

Kedves Diákjaink!

 

Figyeljetek a következő lehetőségekre: nemcsak a testeteket kell edzeni, és az okosságotokat gyarapítani, a lélek a legfontosabb részünk (ha itt nincs rendben valami, az az egész létedre kihat). Egy egyházi iskola mindig felhívja erre a figyelmet, de leginkább rajtad áll, hogy észreveszed-e, kihasználod-e a különleges lehetőségeket, amik számodra adottak, hiszen a mi gimnáziumunkba jársz.

 

Lelki kísérés
Újra felhívjuk a figyelmeteket a gyónás, lelkivezetés lehetőségeire, jelentőségére. Iskolában, rendházban (a könyvtár, illetve az ebédlő felett) keressétek a szerzetes atyákat, egyeztetett időpontban egy-egy komolyabb beszélgetésre is akár. De kisebb csoportban is szívesen látunk benneteket, hitről, erkölcsről, életetek dolgairól beszélgetni. (Ne csak húsvétkor és karácsonykor álljatok sorba a gyóntatószékeknél, amikor alig van idő, személyes lelki beszélgetésre, van viszont például iskola után hazafelé menet...)

Szervezett gyónási lehetőségek kiírását az Iskolalelkészi iroda ajtaján találod, de máskor is keresd bátran az iskolalelkészt a fenti elérhetőségeken.


Reggeli zsolozsma

Szeretettel látjuk az érdeklődőket zsolozsmára. Jó lehetőség ez, ha szeretnél bepillantást nyerni a papok, szerzetesek zsolozsmájába, az Egyház hivatalos imájába, együtt imádkozni az Egyházért és az egész világért reggelenként 7 órától a Rendház kápolnájába.

(Zsolozsma: http://zsolozsma.katolikus.hu/)

 

Szentmise
A kápolnában péntekenként 7.20-kor szentmise kezdődik, amit felajánlhatsz szeretteidért, közösségedért… Szeretettel várunk!

A szentmise részei: http://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=42

Bíztatunk, hogy gyakran keresd fel a közeledben lévő templomot, kápolnát szentmisére imára.


Bérmálási, szentségi felkészítők

Ha még nem vagy megkeresztelve, nem voltál elsőáldozó, vagy nem részesültél a bérmálás szentségében feltétlenül keresd a lehetőséget, hogy felkészülhess ezekre! Mindannyiunknak fejlődnünk kell a hitünkben, a szentségek sokat segítenek ebben. Több plébánián is vannak ilyen felkészítők, közösségek, különösen is ajánlom a két legközelebbit: a Főplébánián péntekenként 16 órától (Széchenyi u. 8.) találsz ilyen felkészítőt. A ferences atyák is szívesen látnak a Ferences Plébánián (http://szombathely.ferencesek.hu/bermalas). Ha van rá igény a gimnáziumban is indulhat külön felkészítő csoport. Jelentkezési lap és útbaigazítás ügyében keresd hittanárodat, vagy az atyákat az iskolában, rendházban!

11. osztályban a hittanórák keretében készülhetsz fel a bérmálásra. Persze néhány feladatot vállalnod kell órákon kívül is:

Feladatok:

Jelentkezés szeptemberben (jelentkezési lap)                                          

Karitatív munka – beszélgetés idősekkel (legalább 3-4 alkalom), látogatás fogyatékosoknál

Bekapcsolódás a plébániai közösség életébe (egy közösség összejöveteleinek látogatása (legalább 3-4 alkalom)

Rendszeres gyónás, lelkivezetés igénylése (legalább 1-2 havonta)

Bérmálás előtti lelkigyakorlat (3 nap, 2 éjszaka)

Jelentkezési lap - Szombathely 2018

 

Elsőáldozási felkészítő

Elsőáldozási felkészítőt szervezünk a Gimnáziumban a kilencedikes hittanórákba építve. (A felsőbbévesek is keressék bátran az iskolalelkészt!) A felkészítő nagy lehetőség azoknak a tanulóinknak, akik még nem voltak elsőáldozók, akkor is, ha megkeresztelve sincsenek. Célunk nemcsak az, hogy megfeleljünk katolikus iskolánk Házirendjének (4.1.) és Pedagógiai programjának, hanem az, hogy az iskolánkba járó fiataloknak segítsünk Istenhez és Egyházához közeledni. Ez a felkészülés nemcsak a szentáldozáshoz, hanem a gyónás, a bűnbocsánat szentségéhez is hozzáférést biztosít majd. Az elsőáldozás is az iskolában lesz, szűk körben, júniusban. Jelentkezni lehet az iskolalelkésznél, jelentkezési lap is itt szerezhető be.

 

Ifi Alpha

Bear Grylls élete legnagyobb kalandjának nevezi. Szintén kilencedikben a hittan órákon találkozhatsz ezzel a lehetőséggel. A felsőbb évesek kipróbálhatják a meghirdetett kurzusok valamelyikén, igény esetén a gimnáziumban is szervezünk kurzust.

http://alpha.org.hu/

Osztálymise
A tanév folyamán lehetőség van osztálymisére. Ezekre készüljetek énekekkel, felolvasókkal, igyekezzetek átélni, amiben részt vesztek! Próbáljatok olyan lelki közösséggé formálódni, aminek középpontja Krisztus!


Déli ima

A 11.30-kor kezdődő szünetben minden nap várjunk a déli imára. A kápolna a többi szünetben is rendelkezésre áll, hogy csendben imádkozhass. Ha véletlenül be lenne zárva, a portán, vagy az irodában kérd, hogy nyissák ki!


Cserkészet

Főleg a 9-10. osztályokból várjuk az új cserkészjelölteket (ez nemcsak kormányprogram, de a cserkészet nevelő hatása egyedülálló az egész világon, közben még jól is érzik magukat a fiatalok és rengeteg lehetőség tárul fel számukra). További információk: www.cserkesz.hu, (https://www.facebook.com/hunyadi.cscs, http://szgyg.uw.hu/cserkesz.htm). Bízom benne, hogy a szokásos toborzótúrát a 9. évfolyamnak idén is sikerül megszervezni és ebben a tanévben is sokan csatlakoznak a gimnázium csapatához (50. sz. Hunyadi Cserkészcsapat).


Iskolai TV

Szeretnénk folytatni a PremoTV iskolai televíziót is. Az érdeklődő diákok jelentkezzenek: http://szgyg.uw.hu/PTV.htm.

 

Számos más programra is felhívjuk majd a figyelmedet, amibe érdemes bekapcsolódni.

 

Remélem, sikerül ezeket egyre jobban megvalósítani, hiszen mi szerzetesek ezért vagyunk ott köztetek! Ti is meg vagytok hívva a közösségeiben élő Egyház gyarapítására, saját és társaitok boldogságáért, lelki üdvösségéért.

Üdvözlettel:

Gergely atya

 

 

Lelkiségi programok a Gimnáziumban:

Déli ima: hétfő - péntek 11.30

Szentmise: péntek 7.20

Zsolozsma: hétfő - péntek 7.00 a Rendház kápolnájában

Helyszín: Gimnázium, Kápolna

Gyónás: egyeztetés szerint (gergelyopraem @ gmail.com)

 

Lelki adoptálás – 2017. március 23 – 2017. december 23.

 

Közösségek:

Premontrei Világi Harmadrend

Cserkészcsapat

Loretto Közösség, Főplébánia

 

Hittankönyvek:

www.hittansuli.hu (A lap alján, 9-12. o., a könyvtárban kérd!)

Régebbi könyvek:

dr. Tuba Iván: Egyházi alapismeretek
dr. Tuba Iván: Lelkiélet és liturgia
dr. Tuba Iván: Az üdvösség története

dr. Tuba Iván: A katolikus hit rendszere
dr. Tuba Iván: Keresztény erkölcstan
dr. Tuba Iván: A keresztény hit megalapozása és védelme

 

Lelki olvasnivalók:

Zsolozsma

Napi olvasmányok a Szentírásból

             (Mai olvasmányok    Napi evangélium)

Biblia

Vallásos könyvek (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)

 

Egyéb olvasnivaló (Hivatás, párválasztás, stb.)

 

Lelki kuponok

Minden diák és tanár év elején kap három kupont, amit az iskolalelkésznél és más elfogadóhelyeken (az iskolában szolgáló papoknál) lehet beváltani. A szelvények rendeltetésszerű használat esetén többször is beválthatók. Elvesztése esetén az iskolalelkésznél újat is lehet igényelni. A beváltás módja: személyesen, postaládába dobva (nevet és osztályt ráírva), az iskolalelkész internetes elérhetőségein a rajta lévő nagybetűs szöveges begépelve. A három kupon: Hallgass meg!/Beszélgessünk!, Imádkozz értem!, Gyóntass meg! (Az ötlet Hodász Andrástól a 2015-ös Magyar Dzsembori Csapat lelkészétől származik.)

 

Vallási kérdőív

A kérdőív a vallással kapcsolatos dolgokról kérdezi a diákokat, az iskolalelkész tájékozódását szolgálja. Vállalások és érdeklődési területek megjelölése esetén az iskolalelkész vagy munkatársai kereshetik a kitöltő diákot, segítve a megfelelő lehetőségek elérését. A kérdőívet tanév elején egyszer kell kitölteni. A megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatos további érdeklődés esetén az iskolalelkész szívesen áll rendelkezésre.

 

További lehetőségek

Lelki adoptálás - http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/2013/03/lelki-adoptalas.html

Fiatalok országos imaestje a tiszta szerelemért (2016) - https://www.martinus.hu/hirek/6785/fiatalok-orszagos-imaestje-a-tiszta-szerelemert

Taize imaóra - http://taize.fr/hu

Egy hétvége a Csornai Apátságban, betekintés a szerzetesek életébe - www.opraem.hu

Egy hétvége a Zsámbéki Premontrei nővéreknél, betekintés az életükbe - www.premontreinoverek.hu